Klachtenprocedure

Tijdens een traject streef ik naar een goede samenwerking. Maar er kan sprake zijn van een misverstand, een onbedoeld ongelukkige situatie of een andere reden waarom je niet tevreden bent. Ik streef ernaar om de klachtenprocedure zo laagdrempelig mogelijk te maken. Meestal is een gesprek samen al voldoende om jouw zorgen weg te nemen en tot een voor beiden goede oplossing te komen. En bedenk daarbij dat ik ook leer van jouw klacht. Mijn begeleiding verbetert door te weten wat er niet goed is gegaan. Voel je dus niet bezwaard om jouw klacht met mij te delen!

In het geval dat je een klacht hebt over mij of onze samenwerking, kun je de volgende procedure volgen om je klacht kenbaar te maken. Ik zal altijd serieus op jouw klacht ingaan en werken aan een voor ons beiden goede oplossing.

  • In de eerste plaats kun je altijd bij mij terecht met je klacht. Je kunt je klacht bij onze eerst volgende afspraak bekend maken bij mij. Maar je mag me ook altijd bellen, appen of mailen als je dat fijner vindt. Je vindt mijn contactgegevens op de contactpagina. We gaan dan samen kijken hoe we jouw klacht kunnen oplossen en minstens zo belangrijk, herhaling kunnen voorkomen. Samen komen we er vrijwel zeker uit.
  • Als we er samen niet uitkomen, dan kun je ook contact opnemen met de organisatie die ons in contact heeft gebracht (bijvoorbeeld jouw wijkcoach, de RIBW, of een andere zorginstantie). Geef duidelijk aan wat je klacht is en verzoek de organisatie contact op te nemen met mij. We gaan dan gezamenlijk na hoe we tot een oplossing kunnen komen.
  • Als we niet tot een oplossing kunnen komen gaan we kijken of we toch door kunnen gaan met de begeleiding, of dat we onze samenwerking helaas moeten beëindigen.

Jouw klacht wordt volledig vertrouwelijk behandeld. Er komt wel een notitie in het klachten- en incidentenjaarverslag, maar hier worden geen persoonlijke gegevens in opgenomen.

Responsive Menu
Add more content here...