Klachten- en incidentenjaarverslag

Hieronder staat het klachtenjaarverslag. Eventuele klachten worden hier genoteerd per jaar. Om privacy redenen worden hier geen persoonlijke gegevens in opgenomen. Het jaarverslag toont hoeveel klachten er zijn ingediend. Per klacht volgt dan een beschrijving van de klacht, de gevolgde stappen om tot een oplossing te komen en wat de uitkomst was. Bovendien beschrijf ik per klacht wat voor mij de verbeterpunten zijn gebleken en hoe ik die heb geïmplementeerd in mijn werk.

2023:

Geen klachten/incidenten gemeld.

2022:

Geen klachten/incidenten gemeld.

2021:

Geen klachten/incidenten gemeld.

2020:

Geen klachten/incidenten gemeld.

2019:

Geen klachten/incidenten gemeld.

2018

Geen klachten/incidenten gemeld.

2017

Geen klachten/incidenten gemeld.

2016

Geen klachten/incidenten gemeld.

2015

Geen klachten/incidenten gemeld.

2014

Geen klachten/incidenten gemeld.

2013

Geen klachten/incidenten gemeld.

2012

Geen klachten/incidenten gemeld.

2011 (jaar van inschrijving KVK)

Geen klachten/incidenten gemeld.

Responsive Menu
Add more content here...