De begeleiding en ondersteuning die ik geef kan gefinancierd worden uit particuliere middelen, WMO/Jeugdwet (ZIN) binnen de Regio Centraal Gelderland of PGB.
Tijdens een kennismakingsgesprek, waarbij ook de wijze van financiering wordt besproken, wordt een begeleidingstraject en het al dan niet inzetten van honden vastgesteld.

Indien u of uw kind een indicatie heeft voor maatschappelijke of ambulante ondersteuning via de WMO of Jeugdwet kunt u met de wijkcoach van uw wijk of gemeente bespreken dat u graag een traject bij mij wilt doen.

Als u een PGB heeft kan er een modelovereenkomst van de SVB worden opgesteld.
SVB, Zorgovereenkomst ‘van opdracht’

Bij de Regio Centraal Gelderland loopt nog een aanvraag voor activerend werk (dagbesteding). Zodra hier meer over bekend is publiceer ik het op deze pagina.